Boisko przy „Ekonomiku” oficjalnie otwarte!

06.12.2016
Boisko przy „Ekonomiku” oficjalnie otwarte!

We wtorek 6 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.

Uroczystość rozpoczęło przemówienie dyrektora szkoły Haliny Zawadzkiej-Dałek oraz wystąpienia zaproszonych gości. To był czas przeznaczony przede wszystkim na gratulacje i wręczenie upominków. Społeczności szkolnej przekazywano prezenty w postaci sprzętu sportowego, którego jak mówi porzekadło „w szkole nigdy za dużo”.

Część oficjalną zakończyło krótkie, humorystyczne przedstawienie przygotowane przez uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Poseł na Sejm RP Paweł Bejda, Wicemarszałkowie Województwa: Joanna Skrzydlewska i Jolanta Zięba-Gzik, Starosta Łaski Teresa Wesołowska, Wicestarosta Marek Krawczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Marek Aulak.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku kosztowały budżet Powiatu Łaskiego łącznie 482.894,88 złotych. W tym 140.500,00 złotych stanowiło dofinansowanie przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

print