Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja i remont budynku ZSP nr 1 w Łasku

13.10.2020
Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja i remont budynku ZSP nr 1 w Łasku

Powiat Łaski informuje, że w dniu 09.06.2020 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na realizację zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja i remont budynku ZSP nr 1 w Łasku – etap I”.

Zakres robót obejmuje m.in.:

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

– ocieplenie ścian, ocieplenie cokołu;

– ocieplenie połaci dachowej;

– remont wentylacji mechanicznej wraz z montażem nowych urządzeń (m.in. nagrzewnicy, czerpni, wyrzutni);

– montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku;

– instalacja odgromowa i oświetlenie elewacji.

Szacowana wartość ww. zadania wynosi: 1 205 982,51 zł

Wartości dofinansowania z WFOŚiGW: 303 730,00 zł
                                                         
w tym: dotacja: 212 611, 00 zł, pożyczka: 91 119,00 zł

 

/MJ/

print