Budowa łącznika z drogą ekspresową S8. Ustalono harmonogram prac

28.04.2016
Budowa łącznika z drogą ekspresową S8. Ustalono harmonogram prac

We wrześniu przyszłego roku rozpocznie się budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatów zduńskowolskiego i łaskiego. Konferencja prasowa poświęcona temu tematowi odbyła się w Starostwie Powiatowym.

Uczestniczyli w niej partnerzy zadania: Wojciech Rychlik, Starosta Zduńskowolski, Marcin Łabędzki, Wicestarosta Zduńskowolski, Beata Turlakiewicz, Zastępca Prezydenta Zduńskiej Woli, Henryk Staniucha, Wójt Gminy Zduńska Wola, Jerzy Kotarski, Wójt Gminy Sędziejowice, Marek Krawczyk, Wicestarosta Łaski.

Ustalono harmonogram działań dotyczących budowy drogi, która będzie włączona w węzeł S8 Zduńska Wola Wschód, skrzyżowanie z ulicą Kolejową i drogę wojewódzką w Michałowie. W ramach projektu wybudowana zostanie droga powiatowa o długości 4,3 km położona między węzłem drogi S8 Zduńska Wola, a drogą wojewódzką.

Budowa łącznika jest elementem założeń inwestycyjnych związanych z utworzeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice. Założeniem projektu jest poprawa powiązań i dostępności regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, likwidacja „wąskiego gardła” w sieci transportowej regionu oraz poprawa dostępności komunikacyjnej tego obszaru. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia spójności przestrzennej, gospodarczej i społecznej regionu, podniesienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych węzła drogi ekspresowej S8, a co za tym idzie, aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

Całkowity koszt realizacji Projektu to 32 045 210,65 zł. Wartość dofinansowania na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych wynosi 26 643 429,04 zł. Koszty kwalifikowalne Projektu to 31 345 210,64 zł. Koszty niekwalifikowalne Projektu – 700 000,01 zł. Wkład własny realizacji Projektu: 5 401 781,61 zł – wkład własny zostanie pokryty przez wszystkich Partnerów Projektu.

Prace przy budowie łącznika rozpoczną się we wrześniu 2017 roku i potrwają do grudnia 2018 roku.

print