Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego 2018

10.04.2018

Rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na 2019 rok. Pierwsze odbyło się w Łasku. Nowe projekty będzie można zgłaszać już na przełomie kwietnia i maja roku.

Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego 2018

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2019 to już druga edycja projektu, którego celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do współdecydowania o budżecie regionu i jego zadaniach. Samorząd województwa chce dzięki niemu współpracować jeszcze bliżej z mieszkańcami, umocnić lokalne więzi, wzmocnić poczucie tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 milionowej społeczności Ziemi Łódzkiej .

Tym razem, jak zapowiadają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, będzie więcej udogodnień, dzięki którym mieszkańcy będą mogli sprawniej przedstawiać swoje pomysły. Właśnie, by dotrzeć do jak największej liczby osób organizowane są specjalne spotkania, które mają promować ideę budżetu obywatelskiego we wszystkich powiatach regionu łódzkiego. Pierwsze zorganizowano w Łasku. Tu atuty BOWŁ prezentował osobiście marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 na zadania przeznaczyliśmy 5 milionów złotych. Mieszkańcy zgłosili ponad 300 projektów, a w głosowaniu oddali ponad 102 tysiące głosów – mówił marszałek Stępień.

Marszałek podkreślał, że pierwsza pilotażowa edycja BOWŁ okazała się sukcesem, dlatego Samorząd WŁ postanowił kontynuować program. Zwiększona została także do 8 mln zł pula środków. Wprowadzono też nową kategorię zadań wojewódzkich. Oczekiwane są w szczególności projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne czy ekologiczne, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Do realizacji w pilotażowej edycji wybrano 32 zadania, które otrzymały najwięcej głosów. Województwo zostało podzielone na pięć subregionów: północny, południowy, wschodni, zachodni i miasto Łódź. W każdym z nich na zadania przeznaczono po 1 mln złotych.

Konsultując ubiegłoroczne przygotowania do budżetu zmodyfikowaliśmy regulaminy, zmodyfikowaliśmy kwoty. W drugiej edycji do podziału będzie więcej pieniędzy. Osiem milionów złotych zamiast pięciu. Z wydzieleniem dwóch milionów złotych na projekty wojewódzkie. Powinniśmy wyodrębnić pulę dla projektów, które są propozycją dla wszystkich mieszkańców województwa. I subregiony. Pula większa, nie 5 milionów złotych, a sześć. I propozycja podziału tej kwoty proporcjonalnie do wielkości subregionu i jego powierzchni. Stąd subregion zachodni, ten w którym jesteśmy, ma te kwotę największa prawie 1,6 miliona złotych – poinformował uczestników spotkania w Łasku marszałek Stępień.

Przed rokiem mieszkańcy naszego subregionu zgłosili 81 propozycji, z których 77 zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym, a 55 otrzymało pozytywna rekomendację merytoryczną. Łączny zweryfikowany koszt realizacji zadań ocenionych pozytywnie sięgnął blisko 8,7 mln zł.

Tegoroczne projekty będzie można składać już na przełomie kwietnia i maja. Głosowanie, jak poprzednio, w październiku. Do propozycji zadania zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania subregionalnego nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. zł, ani wyższa niż 300 tys. zł., natomiast wartość zadań wojewódzkich musi się mieścić w widełkach między 100 tys. zł a 500 tys. zł. Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać mailem, pocztą lub osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.

Bliższych informacji udzielają uczestniczący w spotkaniach pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, którzy odpowiadają na pytania zainteresowanych pomysłodawców projektów. Zarówno w trakcie spotkania, jak i po jego zakończeniu.

Samorząd Powiatu Łaskiego podczas spotkanie reprezentowali m.in. Wicestarosta Łaski Marek Krawczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Marek Aulak. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządów gminnych.

print