Chodnik w Marzeninie oddany do użytku.

05.11.2021
Chodnik w Marzeninie oddany do użytku.
Dobiegła końca inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 570 m od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia”. Nowy chodnik powstał on dzięki współpracy finansowej Powiatu Łaskiego i Gminy Sędziejowice. Wartość inwestycji wyniosła 687 784,16 zł w tym 300 000,00 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Łaskiemu przez Gminę Sędziejowice.
print