Ćwiczenia kryzysowe 2013

08.07.2013
Ćwiczenia kryzysowe 2013
6.jpg„Ćwiczenia kryzysowe 2013. Pryszczyca bydła” pod taką nazwą odbyło się w dniu 04.07.2013. ćwiczenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ćwiczeniem kierował Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk.

Ćwiczenia podzielone zostały na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części teoretycznej, zorganizowanej i przeprowadzonej dzięki uprzejmości Wójta Gminy Widawa Sylwestra Woźniaka w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie, Starosta Łaski postawił zadania dla wszystkich służb biorących udział w ćwiczeniu.

Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii Sławomir Borkowski przedstawił plan działania w przypadku wystąpienia pryszczycy bydła. Zwalczanie wirusa pryszczycy bydła zawiera szeroki wachlarz przedsięwzięć organizacyjnych i logistycznych,  począwszy od powołania Powiatowego Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii w Łasku oraz zwołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przy współudziale Komend Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostek OSP.

Część praktyczna ćwiczenia w zwalczaniu pryszczycy bydła odbywała się na terenie Gospodarstwa Rolnego Pana Dariusza Polaka, w której Powiatowe Służby Weterynaryjne wraz ze Strażą Pożarną i Policją zaprezentowały podejmowane czynności w przypadku wykrycia wirusa. Czynności te polegały na odizolowaniu ogniska choroby, jej oznakowaniu, prowadzeniu zabiegów dezynfekcji, wyznaczeniu stref zagrożonych jak również pracy w ognisku choroby w celu zapobiegania przed rozprzestrzenianiem się choroby na inne gospodarstwa oraz jej likwidacji w miejscu wykrycia. Merytoryczny nadzór nad częścią symulacyjną ćwiczenia sprawował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku.

Przeprowadzone ćwiczenie wykazało właściwą współpracę i sprawne działanie pomiędzy powiatowymi służbami weterynarii, Straży Pożarnej, Policji oraz PZZK.

Na zakończenie, kierujący ćwiczeniem Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk dokonał podsumowania oraz złożył podziękowania za przygotowanie, zabezpieczenie i bezpieczne przeprowadzenie „Ćwiczenia Kryzysowego 2013. Pryszczyca bydła”.

Koordynator Powiatowy
Henryk Szlawski

GALERIA ZDJĘĆ Z ĆWICZEŃ DOSTĘPNA TUTAJ

print