Ćwiczenia „Łask-Zagrożenie 2014”

06.10.2014
Ćwiczenia „Łask-Zagrożenie 2014”
W dniach 29-30 września 2014 r. przeprowadzono ćwiczenia obronne połączone z ćwiczeniami obrony cywilnej pod wspólnym kryptonimem „Łask-Zagrożenie 2014”.

Scenariusz zakładał atak terrorystyczny na wojskową cysternę z paliwem na ul. Batorego oraz uszkodzenie linii energetycznej. Dalsza część ćwiczenia odbyła się w Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.

Przeprowadzono tam ewakuację szkoły w związku z podejrzeniem podłożenia ładunku wybuchowego. Następnie zaprezentowano czynności podejmowane w przypadku wykrycia laseczek wąglika.

W ćwiczeniu udział wzięli członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji w tym Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego z Łasku, Zespół Ratownictwa Medycznego FALCK Medycyna, Wojskowa Straż Pożarna z 32. BLT, Powiatowe Służby Weterynaryjne wraz z Powiatową Inspekcja Sanitarną.

Ćwiczenie wykazało dobre przygotowanie wszystkich służb powiatowych do działania w sytuacjach zagrożenia.

print