Ćwiczenia pod kryptonimem „Łask – 17”

25.10.2017
Ćwiczenia pod kryptonimem „Łask – 17”

W dniach 17-18 października br. odbyło się ćwiczenie powiatowe łączące problematykę spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „Łask – 17”.

Pierwszego dnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyła się część teoretyczna na której omówiono działania służb ratowniczych podczas styczniowego karambolu na autostradzie A1 oraz zdarzeń z udziałem transportu zwierząt. Drugiego dnia ćwiczenia przeprowadzono symulację masowego wypadku na drodze ekspresowej S8 w Miejscu Obsługi Pojazdów (MOP) w Sięganowie z udziałem m. in. wojskowej cysterny z paliwem oraz samochodu przewożącego próbki laboratoryjne z wirusem choroby zwierząt.

W ćwiczeniu udział wzięli przedstawiciele państwowej, wojskowej
i ochotniczej straży pożarnej, policji, 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, żandarmerii wojskowej, weterynarii, Falck Medycyna, Powiatowego Zarządu Dróg oraz pomocy drogowej, z zaproszonymi gośćmi łącznie ponad 140 osób.        Dzięki tego typu przedsięwzięciom wszystkie nasze służby mogą wyciągnąć wnioski na przyszłość dotyczące działań ratunkowych oraz doskonalić swoje umiejętności.

print