Decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody

10.08.2015
Decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody
Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rowu dla potrzeb stawu na działce nr 370 w m. Lichawa gm. Sędziejowice oraz przepuszczanie wód z rowu przez czaszę stawu.

print