Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

18.02.2016
Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe z pasa drogowego do rowów melioracyjnych położonych we wsiach Kolonia Bilew oraz Okup Wielki.

scan20160218140611_001scan20160218140611_002

scan20160218140611_003    scan20160218140611_004

scan20160218140611_005

print