Dofinansowanie dla Powiatu Łaskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

26.10.2021
Dofinansowanie dla Powiatu Łaskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

            

                 W dniu wczorajszym na Placu 11 Listopada w Łasku odbyła się konferencja prasowa na której poseł na sejm VIII kadencji Pan Krzysztof Ciebiada wraz ze Starostą Łaskim Piotrem Wołoszem poinformowali o wynikach pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

Powiat Łaski w ramach ww. programu otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 610 000,00 zł. Otrzymane środki pozwolą na realizację zadań pn.: „Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki”

                Pierwsze z wymienionych zadań obejmuje kompleksową termomodernizacje dworu, która pozwoli ocalić przed zniszczeniem zabytek znajdujący się obecnie w bardzo złym stanie technicznym. W remontowanym dworze planuje się utworzenie centrum kulturalnego. Ponadto planuje się również utworzenie sali konferencyjno-balowej w konwencji epoki oraz części restauracyjnej. Na piętrze dworku utworzone zostaną pokoje hotelowe. Wstępna wartość inwestycji wynosi 9 950 000,00 zł, otrzymane dofinansowanie  z Programu Inwestycji Strategicznych to 8 955 000,00 zł.

                Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o szerokości ok. 5,50 – 6,0 m na długości ok. 1200 m wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika o szerokości ok. 2,0 m na długości ok. 500 m. Ponadto zostanie wykonany nowy system odwodnienia. Odcinek drogi objęty wnioskiem stanowi bezpośrednie połączenie drogi wojewódzkiej nr 481 (Łask-Wieluń) z drogą wojewódzką nr 483 (Łask-Częstochowa). Wstępna wartość inwestycji wynosi 4 900 000,00 zł, otrzymane dofinansowanie to 4 655 000,00 zł.

print