Dofinansowanie na drogi dla Powiatu Łaskiego

26.06.2019
Dofinansowanie na drogi dla Powiatu Łaskiego

Powiat Łaski w wyniku podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, otrzymał 298 484.00 zł na zadanie pod nazwą: „Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2019 r. Środki te zostały przeznaczone na remont drogi powiatowej Widawa – Zawady.

Została zatwierdzona również lista zadań do dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych – drogi gminne i powiatowe w ramach zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na przebudowę ul. 9-go Maja oraz Południowej.
W ramach tego zadania Powiat Łaski otrzymał nieco ponad 1.000.000,00 zł

print