Dofinansowanie na przebudowę ul. Armii Krajowej.

20.04.2020
Dofinansowanie na przebudowę ul. Armii Krajowej.

W wyniku podziału  środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. dla województwa łódzkiego przyznano limit w wysokości 145 mln zł: 43 mln zł na zadania powiatowe, 102 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 190 zadań: 32 powiatowe i 158 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 289 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 193 km gminnych.

Powiat Łaski otrzymał 60% dofinansowania na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2325 E ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Ogólna wartość projektu wynosi 4 714 082,00 w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2 828 449,00 zł

print