Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

30.08.2019
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

12 lipca 2019 roku Powiat Łaski zakończył zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji dla budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Narutowicza 17 w Łasku”. Na dachu urzędu zamontowano 48 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,4 kWp. Nowa instalacja przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Całkowity koszt realizacji zadania to 86 339,98 zł, w tym 51 803,99 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się na stronie internetowej www.zainwestujwekologie.pl

 

 

          Powiat Łaski

 

                                   

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji dla budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Narutowicza 17 w Łasku

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Całkowita wartość inwestycji:  86 339, 98 PLN

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW:   51 803,99 PLN

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl

 
print