Dofinasowanie na remont drogi powiatowej Dziadkowice – Karczmy.

02.07.2020
Dofinasowanie na remont drogi powiatowej Dziadkowice – Karczmy.

W dniu 30 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Łasku została podpisana umowa dotycząca zadania inwestycyjnego pn: „Remont drogi powiatowej nr 4912E Dziadkowice – Karczmy na odcinku o długości ok. 1,5 km od drogi powiatowej nr 3706E w kierunku Wrzeszczewic”. Remont drogi będzie polegał na wykonaniu następujących robót:

  • wykonaniu ścinki istniejących poboczy ziemnych,
  • wykonaniu nawierzchni poboczy gr. 10cm ze spadkiem 8% z destruktu bitumicznego,
  • oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,
  • ułożeniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
  • wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  • wykonaniu remontu zjazdu publicznego i utwardzonych zjazdów indywidualnych,
  • montażu barier drogowych na przepuście,
  • odmulenie rowów przydrożnych,
  • wykarczowaniu krzaków rosnących w koronie oraz pasie drogowym z wywozem,
  • ustawienie dodatkowego oznakowania pionowego.

Koszt całej inwestycji to 487.688,85 zł z czego 278,090,00 zł pochodzi z dotacji z Województwa Łódzkiego. Początek prac remontowych zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia tego roku, a zakończenie na 27 listopada br. Wykonawcą będzie firma Włodan Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna.

 

 

print