Dwie inwestycje drogowe w ramach „schetynówki” na ten rok

12.01.2015
Dwie inwestycje drogowe w ramach „schetynówki” na ten rok
W planie budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2015 ujęto dwie duże inwestycje drogowe. Jedną z nich jest ostatnia część przebudowy ulicy Batorego w Łasku, a drugą remont drogi powiatowej Lutomiersk – Wodzierady.

Całkowity koszt pierwszej inwestycji planowany jest na około 2 mln złotych, w tym 1 mln dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie przewiduje m.in. wymianę nawierzchni i remont chodników na odcinku od ul. Warszawskiej do Al. Niepodległości oraz renowację chodników na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Podleśnej.

Wartość drugiej inwestycji to około 3 mln złotych, w tym 1,5 mln wsparcia w ramach „schetynówki”. Projekt przewiduje przebudowę istniejącej drogi o długości 2,7 km w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat. Zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni, wymianę nakładki bitumicznej oraz wykonanie chodników z kostki betonowej.

print