E- BUDOWNICTWO

11.02.2021
E- BUDOWNICTWO

Wnioski do organów administracji
architektoniczno-budowlanej w wersji elektronicznej

Z początkiem lutego 2021 r. nowelizacja ustawy Prawo budowlane umożliwia wypełnienie i przesyłanie niektórych wniosków do organów administracji architektoniczno-budowlanej w formie elektronicznej poprzez serwis e-budownictwo.

Od lipca 2021 r. będzie można składać w sposób elektroniczny kolejne wnioski objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej.

Chcąc uniknąć możliwych trudności związanych z cyfryzacją, zarówno po stronie inwestorów jak i organów administracji, jak również zwiększyć świadomość w zakresie korzyści płynących z tego procesu, równolegle z pracami nad ww. zmianami od początku projektu wprowadzane są różnorodne działania informacyjne.

Jednym z nich jest chęć promowania serwisu e-budownictwo na stronach internetowych oraz w siedzibach Urzędów.

Bliższe informacje dostępne są na stronie : https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ oraz na plakacie zamieszczonym poniżej.

 

 

print

Załączniki: