Geodeci szkolili się w Starostwie Powiatowym w Łasku

06.02.2017
Geodeci szkolili się w Starostwie Powiatowym w Łasku

1 lutego w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Dobre praktyki przy tworzeniu powiatowej infrastruktury informacji przestrzennej”.

W spotkaniu udział wzięli Geodeci Powiatowi, pracownicy: Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, Starostw powiatowych oraz Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych.

W trakcie szkolenia omówiono m.in. tematy związane z prowadzeniem powiatowych baz: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i obiektów topograficznych (BDOT5000) oraz udostępnianiem przedmiotowych baz przez Internet.

– Mam nadzieję, że zdobyta dzisiaj wiedzy przyda się Państwu w codziennej pracy – mówiła w trakcie oficjalnego otwarcia seminarium Starosta Łaski, Teresa Wesołowska.

Zajęcia przeprowadzili pracownicy firmy GEOBID sp. z o.o. w Katowicach, która jest dostawcą oprogramowania dla branży geodezyjnej.

print