Grzegorz Dębkowski nowym Przewodniczącym Rady Powiatu Łaskiego

01.02.2021
Grzegorz Dębkowski nowym Przewodniczącym Rady Powiatu Łaskiego

W dniu 28.01.2021 r. podczas obrad XXXV sesji Rada Powiatu Łaskiego została zapoznana z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łodzi w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Powiatu Łaskiego, który objął  Andrzej Banaszczyk, kandydat KKW SLD Lewica Razem, a który w wyborach 21.10.2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie stracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Po ślubowaniu Radnego Andrzeja Banaszczyka dotychczasowy Wiceprzewodniczący Powiatu Łaskiego – Grzegorz Dębkowski   został zgłoszony na kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego. W wyniku tajnego głosowania, nad którego przebiegiem czuwała Komisja Skrutacyjna obradująca pod przewodnictwem Floriana Podębskiego, przy szesnastu głosach „za” oraz jednym „przeciw”,  nowym Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany  Grzegorz Dębkowski. W związku z kandydowaniem na Przewodniczącego Grzegorz Dębkowski zrezygnował z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego. Dlatego nastąpiła konieczność wybrania nowego Wiceprzewodniczącego, na którego zgłoszono jako kandydata Radnego Mirosława Szafrańskiego. W wyniku tajnego głosowania, nad którego przebiegiem czuwała także Komisja Skrutacyjna  obradująca pod przewodnictwem Floriana Podębskiego, przy szesnastu głosach „za” oraz jednym „przeciw” Radny Mirosław Szafrański został wybrany na  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego. Po uzupełnieniu składu osobowego Rada Powiatu Łaskiego kontynuowała obrady XXXV sesji. W konsekwencji rezygnacji Mirosława Szafrańskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zgłoszono kandydaturę Radnego Andrzeja Banaszczyka. W wyniku jawnego głosowania, Radny Andrzej Banaszczyk objął funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

print