Historia długu szpitala w Łasku

04.11.2014
Historia długu szpitala w Łasku

SP ZOZ w Łasku przez wiele lat generował straty. Na podstawie sprawozdawczości oraz informacji przekazanych przez szpital, straty do pokrycia w kolejnych latach były następujące:

Rok

Zysk

Strata

Pokrycie
straty
z funduszu
zakładu

Korekta
wyniku
finansowego

Strata
narastająco

 

1999

679 221,44

 

 

 

Starosta
Mirosław Szafrański

2000

 

2 562 054,95

 

 

2 562 054,95

2001

 

7 464 348,76

2 562 054,95

 

7 464 348,76

2002

 

4 136 136,18

 

 

11 600 484,94

2003

 

3 440 885,42

 

 

15 041 370,36

2004

 

7 594 187,37

 

 

22 635 557,73

2005

 

2 979 682,41

 

 

25 615 240,14

2006

 

3 443 382,82

 

 

29 058 622,96

2007

1 007 300,74

 

 

 

28 051 322,22

Starosta
Cezary Gabryjączyk

2008

1 779 830,80

 

 

 

26 271 491,42

2009

 

2 236 220,30

 

70 586,00

28 578 297,72

2010

 

1 835 134,34

 

-217 460,99

30 195 971,07

2011

1 408 419,08

 

 

 

28 787 551,99

 

Jak widać z powyższego zestawienia w latach 1999-2006, kiedy Starostą był Mirosław Szafrański w szpitalu narosły straty do kwoty 29 058 623 zł. Natomiast w latach 2007-2011, kiedy Starostą był Cezary  Gabryjączyk  na koniec 2011 roku strata narastająco wynosiła  28 787 552 zł, czyli była na poziomie z końca 2006 r. Za I półrocze 2012 r. w SP ZOZ w Łasku powstała strata w wysokości 1 524 544 zł.

Z dniem 01 lipca 2012 r., w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego, ruchomości oraz nieruchomości szpitala zostały wydzierżawione Centrum Dializa sp z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, a Powiat Łaski rozpoczął proces restrukturyzacji SP ZOZ w Łasku.

Aktualną sytuację i systematyczny rozwój łaskiego szpital śledzić można w zakładzie AKTULANOŚCI – SZPITAL

print