I Konferencja „Miejsce dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w powiatowym systemie edukacji”

15.03.2011
I Konferencja „Miejsce dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w powiatowym systemie edukacji”
W dniu 14 marca 2011 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku odbyła się I Konferencja pn: „Miejsce dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w powiatowym systemie edukacji” zorganizowana przez dyrekcję Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku i Starostę Łaskiego.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz pedagodzy z tych placówek.
Celem konferencji było dostarczenie wiedzy na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Kwestie poruszane przez uczestników spotkania dotyczyły skutecznego zapewnienia dostępu do istniejących na terenie powiatu łaskiego form edukacji oraz terapii dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Zwrócono również uwagę na sposób w jaki można pomoc rodzinie w wyborze właściwej i najlepszej dla dziecka drogi rozwoju edukacyjnego. Ponadto rozważano sposoby współpracy podmiotów zaangażowanych w proces edukacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
Oprócz tego podczas konferencji zostały zaprezentowane możliwości bazowe, terapeutyczne i rehabilitacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, w związku z tym planujemy zorganizowanie kolejnej.

print