I Konferencja „Miejsce dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w powiatowym systemie edukacji”

07.03.2011
                                                                                                                           

W dniu 14 marca 2011 r. o godz. 10ºº w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Łasku odbędzie się I Konferencja „Miejsce dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w powiatowym systemie edukacji”.

Program Konferencji:
1.       Powitanie i przedstawienie celu spotkania przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Łasku.
2.       Wystąpienie Starosty Powiatu Łaskiego.
3.       Wystąpienie naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.
4.       Prezentacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku – możliwości bazowe, terapeutyczne i rehabilitacyjne ośrodka.
5.       Wystąpienie psychologa – „Sfera emocjonalna, a sukcesy szkolne”.
6.       Wystąpienie dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku.
7.       Wystąpienie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.
8.       Wystąpienie p. Elżbiety Walczak – lekarza rehabilitacji.
9.       Wystąpienie p. Andrzeja Łagunionoka – lekarza neurologa dziecięcego.
10. Wystąpienia dyrektorów szkół.
11. Wystąpienia pedagogów szkolnych.
12. Wystąpienia rodziców.
13. Panel dyskusyjny.
14. Zwiedzanie ośrodka i zakończenie konferencji.
print