I Powiatowy Konkurs Poezji Regionalnej „O Laur Grzegorza Jana Zdziewojskiego”

05.12.2011
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JANA ŁASKIEGO MŁODSZEGO W ŁASKU
OGŁASZA
I POWIATOWY KONKURS POEZJI REGIONALNEJ
O LAUR GRZEGORZA JANA ZDZIEWOJSKIEGO
 
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich i popularyzacja współczesnej poezji polskiej oraz budzenie i pogłębianie poczucia regionalizmu.
Konkurs przeznaczony jest dla poetów – amatorów, którzy ukończyli 16 lat.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech utworów (które nie były publikowane i nagradzane) w terminie do dn. 29 lutego 2012 r.
Prace konkursowe opatrzone godłem należy nadesłać w trzech egzemplarzach napisanych na komputerze lub w formie maszynopisu i zapisanych na nośniku elektronicznym w trzech zestawach na adres:
Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego
98-100 Łask, ul. 9 Maja 6
z dopiskiem na kopercie:
I Powiatowy Konkurs Poezji Regionalnej „O Laur Grzegorza Jana Zdziewojskiego”
O wynikach zmagań konkursowych powiadomimy listownie.

Więcej szczegółów nt. konkursu w regulaminie znajdującym się w Bibliotece Publicznej w Łasku oraz na stronie www.biblioteka.lask.pl

REGULAMIN

print