I Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Łaskiego

07.06.2016
I Samorządowy Turniej Piłki Nożnej  o Puchar Starosty Łaskiego

2 czerwca 2016 r. na boisku Orlik w Czestkowie odbył się I Samorządowy Turniej Piłki Nożnej  o Puchar Starosty Łaskiego organizowany przez Starostwo Powiatowe w Łasku oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

Drużyny stworzone z wójtów, radnych, sołtysów, pracowników jednostek samorządowych  w reprezentacyjnych strojach  odliczyły się niemal  w komplecie.

Turniej wspólnie z gospodarzem obiektu Wójtem Bronisławem Węglewskim otworzyła Starosta Łaski Teresa Wesołowska, życząc  zespołom dobrych wyników, wspaniałej zabawy i przede wszystkim zdrowej rywalizacji, bez kontuzji.

W rozgrywkach udział wzięła drużyna złożona z urzędników Starostwa  Powiatowego w Łasku oraz reprezentacje  gmin: Buczek, Łask, Sędziejowice i Wodzierady. Rozgrywki przeprowadzono systemem gier „każdy z każdym”.

Po serii wyrównanych i emocjonujących spotkań bezkonkurencyjna okazała się ekipa Gminy Buczek, która wygrała wszystkie spotkania. Najlepszym zawodnikiem został wybrany Jacek Berensztajn reprezentant Buczku, a bramkarzem reprezentant Wodzierad  Krzysztof Szkudlarek.

Drużyny otrzymały okolicznościowe puchary i dyplomy ufundowane przez Starostę Łaskiego.  A gratulacje zespołom po zakończonym Turnieju złożyli: Starosta Łaski Teresa Wesołowska, Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, Wójt Gminy Wodzierady Renata Szafrańska, Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski oraz Sekretarz Gminy Sędziejowice Mirosław Potasiak.

Wyniki rywalizacji:

1. Gmina Buczek

2. Gmina Łask

3. Starostwo Powiatowe w Łasku

4. Gmina Sędziejowice

5. Gmina Wodzierady

Starosta Łaski Teresa Wesołowska zaprosiła wszystkich samorządowców do integracji poprzez sport  również w innych zawodach m.in. piłki siatkowej, którą chętnie obejmie patronatem. Zawody mogłyby się odbyć  w okresie zimowym w wybranej gminie.

print