I sesja Rady Powiatu Łaskiego

13.11.2018
I sesja Rady Powiatu Łaskiego

Komisarz Wyborczy w Łodzi I zaprasza na I sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ślubowanie radnych.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu:
 • zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu;
 • powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 • przyjęcie zasad wyboru przewodniczącego Rady Powiatu;
 • prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
 • przeprowadzenie głosowania tajnego;
 • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:

1)   zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Powiatu;

2)   powołanie Komisji Skrutacyjnej;

3)   przyjęcie zasad wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu;

4)   prezentacja (wystąpienia) kandydatów;

5)   przeprowadzenie głosowania tajnego;

6)   podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

 1. Interpelacje i wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.

Komisarz Wyborczy w Łodzi I
/-/ Joanna Pieńkowska

print