II edycja Konkursu „EkoAktywni” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

13.05.2015
II edycja Konkursu „EkoAktywni” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu "EkoAktywni" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego.

Do Konkursu można zgłaszać:

  • w kategorii "organizacja pozarządowa": organizacje pozarządowe prowadzące działalność proekologiczną oraz uzyskujące efekty ekologiczne co najmniej na terenie województwa łódzkiego, realizujące projekty i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, aktywizujące społeczność lokalną, kreujące liderów.
  • w kategoriia "osoba fizyczna": osoby podejmujące działania prowadzone na terenie województwa łódzkiego w dwóch podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych i edukacja ekologiczna.

Konkurs ogłaszany jest w następujących kategoriach:

  • organizacja pozarządowa
  • osoba fizyczna, w podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych, edukacja ekologiczna.

Terminarz II edycji Konkursu:

  • przyjmowanie kart zgłoszeniowych – do 30 czerwca 2015 r.
  • rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów – do 30 września 2015 r.
  • uroczystość podsumowania konkursu – do 31 grudnia 2015 r.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 60.000,00 zł.

 

print