II Łaski Dzień Podróżnika im. Tomasza Dronki

12.06.2018
II Łaski Dzień Podróżnika im. Tomasza Dronki

Dzień Podróżnika organizowany 16 czerwca przez Wojskowe Koło PTTK w Łasku, przy wsparciu Powiatu Łaskiego, będzie okazją do poznania walorów przyrodniczych naszej okolicy i aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Wydarzenie jest formą upamiętnienia Tomasza Dronki, który aktywnie uczestniczył w rozwoju turystyki w województwie łódzkim.

W rzeczywistości, na wydarzenie składać się będą dwa rajdy spływ kajakowy oraz rajd rowerowy. Spoiwem wszystkich tras była rzeka Grabia.  Organizatorzy chcą przede wszystkim pokazać w trakcie rajdów piękno naszego regionu. Impreza ma charakter cykliczny.

Sam rajd jest wyrazem uznania i pamięci dla Tomaszu Dronki, który swoją postawą i działaniami promował nasz region. Jego zaangażowanie w rozwój turystyki pozwala mieszkańcom nie tylko Łasku, ale także całego regionu, aktywnie poznawać atrakcje i perły turystyczne województwa łódzkiego.

Tomasz Dronka zmarł po ciężkiej chorobie 15 maja 2016 roku. Pracował jako naczelnik Wydziału Turystyki Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.

print