II Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych za nami

26.03.2015
II Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych za nami
W dniu 25 marca 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku odbyły się II Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych. Patronat honorowy nad targami objęła Pani Teresa Wesołowska Starosta Łaski.

Oficjalnego otwarcia targów dokonali Wicestarosta Łaski Pan Marek Krawczyk, Dyrektor Regionalny Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli Pan Mariusz Glinkowski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łasku Pani Małgorzata Mysur.

Głównym celem organizowanych cyklicznie targów edukacyjnych jest pobudzenie aktywności uczniów szkół ponadgimnazjalnych poszukujących informacji na temat możliwości dalszego kształcenia. Dzięki wystawionym stoiskom mają oni możliwość zapoznania się z ofertą publicznych i niepublicznych uczelni oraz instytucji pośredniczących w doradztwie szkolnym i zawodowym.

 

Lista wystawców:

• Powiatowy Urząd Pracy w Łasku,
• Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu,
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku,
• Politechnika Opolska,
• Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego,
• „Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Gdańsku,
• Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi,
• Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
• Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi,
• Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi,
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,
• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
• Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Zduńskiej Woli,
• Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
• Politechnika Łódzka,
• Uniwersytet Łódzki,
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli,
• Społeczna Akademia Nauk w Zduńskiej Woli
• Media

print