III Wojewódzki Rajd Rowerowy „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej”

17.09.2010
W dniu 10.09.2010r Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli i Łódzka Wojewódzka  Komenda OHP zorganizowali już po raz trzeci Rajd Rowerowy pod hasłem „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej”, pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Mieczysława Łuczaka  i Starosty Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika.
W imprezie brało udział 150 uczestników w tym: z Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli, Środowiskowego Hufca Pracy 5-1 w Łodzi, Hufca Pracy 5-1 w Łodzi, ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych ze Zduńskiej Woli, Łasku, i Poddębic, jak również osoby indywidualne. W rajdzie uczestniczyła znana osoba niepełnosprawna pozbawiona nóg – Krzysztof Jarzębski z Pabianic, który uzyskuje czołowe wyniki światowe w maratonach krajowych i międzynarodowych na wózku typu handbike (tzw. ręczny rower).
            Trasa rajdu przebiegała malowniczymi drogami powiatu zduńskowolskiego i łaskiego (drogami miasta i gminy Zduńska Wola, gminy Sędziejowice i gminy Zapolice). Celem rajdu było przede wszystkim przypomnienie młodzieży wydarzeń z okresu II  Wojny Światowej, oddanie czci i hołdu poległym i pomordowanym. Ponadto rajd miał na celu rozpropagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu zduńskowolskiego i łaskiego, a także rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania turystyką, kolarstwem i stworzenie uczestnikom czynnego wypoczynku i rekreacji. Dzięki uczestnictwu w rajdzie młodzież poszerzyła swoją wiedzę z zakresu historii swojego regionu który zamieszkuje, a przekazywał tą wiedzę przewodnik z PTTK.
Komendant Hufca Pracy 5-15 Romuald Krystyniak powitał licznie przybyłą młodzież, zaproszonych gości i media. Po części oficjalnej Pan Jacek Łukasik odczytał list Posła na Sejm RP Stanisława Olasa, w którym zawarte były podziękowania organizatorom rajdu za wcielenie w życie tak wspaniałej inicjatywy, jaką jest odkrywanie z młodymi ludźmi miejsc pamięci ofiar II wojny światowej i przypomnienie żyjącym o tragedii II wojny światowej. 
          Następnie delegacja młodzieży z Komendantem Hufca Pracy, z Senatorem Markiem Trzcińskim, Asystentem Posła na Sejm RP Stanisława Olasa Jackiem Łukasikiem, Prezydentem Miasta Piotrem Niedźwieckim oraz Wice Starostą Witoldem Oleszczykiem złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku ,,POLEGŁYM W WALCE O WYZWOLENIE OJCZYZNY“ i uczcili minutą ciszy pamięć poległym.
Swoją obecnością III Rajd Rowerowy zaszczycili również: Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Marcin Łabędzki, Z-ca Komendanta Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli Adam Kubiak, Pracodawcy Grzegorz Sapiejka i Bogdan Borowiecki, Dyrektor Poddębickiego Banku Spółdzielczego z Filią w Zduńskiej Woli Agnieszka Szczypiorska, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Zapolicach Andrzej Jędrasiak, Dyrektor CEiPM w Sieradzu Karol Owczarek, a także Ksiądz Proboszcz Krzysztof Miś, który  udzielił błogosławieństwa na drogę wszystkim uczestnikom rajdu, dodał otuchy i życzył szczęśliwego powrotu do domu.
          Przedstawiciel Policji z wydziału Ruchu Drogowego w Zduńskiej Woli omówił zasady poruszania się rowerów w kolumnie. Uczestnicy rajdu otrzymali od wychowawców Hufca Pracy kamizelki odblaskowe i pamiątkowe plakietki, ufundowane przez WORD w Sieradzu i Bank Spółdzielczy w Poddębicach. O godzinie 10:00 rajd na czele z Komendantem Hufca Pracy, Prezydentem Miasta – Piotrem Niedźwieckim i przewodnikiem PTTK Ryszardem Łodzińskim ruszył na trasę. W Marzeninie uczestników rajdu przywitał Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski. Przewodnik rajdu przybliżył młodzieży historię zdarzeń z okresu II wojny światowej, a następnie na cmentarzu delegacje złożyły kwiaty pod „Mogiłą Zbiorową Trzech Żołnierzy Polskich 4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc 2 Dywizji Piechoty Leg. Armii „Łódź” Poległych w dn. 05-06.09.1939r W Obronie Ojczyzny” i pod tablicą pamiątkową Lotnika Chorążego W.P. Edwarda Kramarskiego, poległego w walce z hitlerowskim najeźdźcą 11.09.1939, która znajduje się w lesie koło miejscowości Grabia.
Zmęczeni ale zadowoleni uczestnicy rajdu przy pięknej i słonecznej pogodzie dojechali do Gospodarstwa Agroturystycznego „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym, gdzie po raz trzeci Właściciele -Alicja i Wiesław Rumpel – udostępnili teren i zaplecze kuchenne organizatorom na zakończenia rajdu. Na wszystkich uczestników czekał przygotowany przez Hufiec Pracy, Wójta Gminy Sędziejowice i Zapolice, Piekarnię i cukiernię Andrzeja Knery, Witczaka & Pokory, „Grejdi” oraz A.D.Klemżyńskich poczęstunek: gorące i zimne napoje, słodycze, bułki słodkie, ciasto, bigos, barszcz, kaszanka z grila, kiełbaska z ogniska, a także wiele atrakcji przygotowanych przez kadrę Hufca Pracy w Zduńskiej Woli. Część gastronomiczna była w znacznym stopniu przygotowana i obsługiwana przez członków Koła PTTK „Wędrowcy znad Pichny” i pracownika z zakładu „Sagma” w Zduńskiej Woli.
Młodzież wspaniale bawiła się w prowadzonych przez kadrę hufca i Magdalenę Szewczyk z MCIZ grach i zabawach sportowych, a także quizie tematycznym „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej” prowadzonym przez przewodnika PTTK Ryszarda Łodzińskiego. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników rajdu cieszył się quiz przygotowany i prowadzony przez Julię Perlińską i Ewę Plichtę-Spychalską z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi, z którym Hufiec Pracy współpracuje od dwóch lat.
            Ważnym momentem dla Hufca Pracy było  uhonorowanie przez Komendę Główną OHP w Warszawie „Honorowej odznaki OHP” dla za pracodawcy Grzegorza Sapiejki, który od 15 lat ściśle współpracuje z Hufcem Pracy. Przez ten okres wyuczył w zawodzie dekarza 50 uczestników OHP. Odznaczenie wręczył Z-ca Komendanta ŁWK OHP w Łodzi Andrzej Orzeł.
Ostatnim punktem imprezy było rozdanie nagród i pucharów przez Z-cę Komendanta ŁWK OHP w Łodzi Andrzeja Orła i Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka, a ufundowane przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP w Łodzi, Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli, Starostę Zduńskowolskiego, Starostę Poddębickiego, Posłów na Sejm RP Stanisława Olasa i Mieczysława Łuczaka i pracodawcę Grzegorza Sapiejkę.
            I tak ogólna klasyfikacja imprezy rekreacyjno-sportowej przedstawia się następująco:
Zwycięzcą w kategorii dziewcząt została Aleksandra Nowak przed Justyną Sarą – obie z ZSZ nr1 w Zduńskiej Woli i Katarzyną Kubacką z ZSP w Poddębicach.
Zwycięzcą w kategorii chłopców został Przemysław Krążyński z ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli odbywający praktyczną naukę zawodu w Zakładzie Mechaniki Pojazdowej Pana Mirosława Kożusznika, przed Bartoszem Gortatem z ZSP w Poddębicach i Adrianem Małkiem z Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.
Poszczególne konkurencje imprezy wygrali:
Rzut do kosza – wśród dziewcząt Beata Motylska z ZSP w Poddębicach
                       wśród chłopców Rafał Stasiak z ZSE w Zduńskiej Woli
Rzut ringiem   – wśród dziewcząt Magdalena Jurga z ZSP nr1 w Łasku
                     – wśród chłopców Przemysław Krążyński z ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli
Cel lot            – wśród dziewcząt Justyna Sara z ZSZ nr1 w Zduńskiej Woli
                     – wśród chłopców Damian Szubski z ZSE w Zduńskiej Woli
W quizie tematycznym „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej” zwyciężyła
Agnieszka Walocha z ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli przed Łukaszem Kaczmarkiem i Tomaszem Pawlakiem z ZSP w Poddębicach.
Puchar Starosty Poddębickiego otrzymali uczestnicy z ZSP w Poddębicach
Puchar Starosty Zduńskowolskiego otrzymał ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli
Puchary Komendanta ŁWK OHP w Łodzi Antoniego Urbanka otrzymali zwycięzcy imprezy rekreacyjno-sportowej w kategorii dziewcząt i chłopców.
          Na zakończenie  Z-ca Komendanta ŁWK OHP w Łodzi Andrzej Orzeł i Komendant Hufca Pracy 5-15 Romuald Krystyniak podziękowali wszystkim uczestnikom, opiekunom grup, pracodawcom za zaangażowanie i czynny udział w rajdzie, współorganizatorom – Wójtowi Gminy Sędziejowice Jerzemu Kotarskiemu i Wójtowi Gminy Zapolice Zenonowi Kowalskiemu, oraz sponsorom przy organizacji przedsięwzięcia, a także podkreślili, że bez ich znacznej pomocy rajd byłby znacznie skromniejszy. Należy nadmienić, że przewóz autokarem uczestników rajdu z Poddębic zapewnił burmistrz tego miasta – Piotr Sęczkowski.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz materiały turystyczne z Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
print