Informacja Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

08.04.2011
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, jednostka pośrednicząca w przekazywaniu funduszy unijnych, informuje, że do końca 2011 r. ogłoszonych zostanie osiem konkursów w ramach III osi priorytetowej: „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych konkursów dostępne są na stronie internetowej COP www.cop.lodzkie.pl
 
print