Informacja dla podmiotów gospodarczych z terenu powiatu

22.07.2010

Sekretarit Polsko-Walońsko-Brukselskiej Komisji Mieszanej działający w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął przygotowania do wypracowania Programu Wykonawczego na lata 2011-2013 do Umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Współnoty Francuskiej Belgii i Rządem Regionu Walonii oraz do Umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli.
Jednostki samorządu terytorialnego i gospodarczego, agencje rozwoju regionalnego, wyższe uczelnie oraz przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty współpracy do Programu na adres:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
ul.Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat@lodz.uw.gov.pl

print