Informacja i oświadczenie Dyrektora Kamila Rudawca

28.09.2012

Informacja i oświadczenie Dyrektora Kamila Rudawca dotycząca pracowników i szkoleń, która została  przedstawiona na sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 września 2012 r.Informacja:

Liczba pracowników na dzień 2012-07-01                  – 432

Liczba pracowników na dzień 2012-09-27                  – 404

Za porozumieniem stron rozwiązano umowy o pracę z  -27 osobami w tym:

Porozumienie stron – program odpraw    – 13 osób

Porozumienie stron – bez odpraw             – 14 osób

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia  (zwolnienie dyscyplinarne)  – 1 osoba

 

Praktyczne szkolenia w stacjach dializ – uczestniczą 4 pielęgniarki, w miejscowościach: Turek, Tomaszów Maz. , Radomsko,  Kluczbork.

Cofnięto polecenie wyjazdu na szkolenie – 10 osobom

Wypowiedzenie zmieniające otrzymało – 12 pracowników – 0,1 etatu;  wynagrodzenie 150 zł brutto/m

 

Oświadczenie złożone przez Dyrektora Rudawca podczas sesji :

Szkolenie na stacjach dializ.
Po przejęciu działalności SPZOZ Łask firma Centrum Dializa sp. z. o. o. zastała szpital ze znacznymi przerostami kadrowymi oraz ogromnymi kosztami osobowymi sięgającymi 80% całkowitych kosztów. Spółka stara się zreorganizować zatrudnienie, wskazać również personelowi na inne możliwości zatrudnienia niż dotychczasowe zajmowane przez poszczególne osoby stanowiska. Ze względu na prowadzoną reorganizację zarząd firmy Centrum Dializa i dyrekcja Szpitala w Łasku zdecydowały o skierowaniu 23 pielęgniarek na kurs dializ. Szkolenie teoretyczne trwało tydzień i odbyło się na terenie szpitala , na szkolenie praktyczne skierowano pielęgniarki na okres trzech miesięcy na własne stacje dializ firmy położone najbliżej Łasku, skierowanie odbyło się na podstawie artykułu 42 paragraf 4 Kodeksu Pracy. Pielęgniarki miały oczywiście możliwość zapoznania się z wręczonym skierowaniem jednak miało ono charakter polecenia pracodawcy. Celem szkolenia jest praktyczne zdobycie umiejętności pielęgniarki dializacyjnej, po przejściu takiego szkolenia pielęgniarka jest w stanie podjąć prace na każdej stacji dializ w Polsce. Spółka dysponuje siecią kilkudziesięciu stacji dializ, przeszkolone pielęgniarki miały by dodatkową możliwość znalezienia zatrudnienia w stacjach dializ zarówno Centrum Dializa jak i innych operatorów. Ukończenie szkolenia znacznie zwiększyłoby szanse zatrudnienia zarówno wewnątrz firmy jak i na rynku pracy. Szkolenie wiąże się z dodatkowymi niemałymi kosztami dla pracodawcy a jego wartość na rynku to ok 2000zł. Szkolenie na stacjach dializ nie wymaga zakwaterowania ponieważ tryb pracy na stacjach wiązałby się z obecności szkolących się tam pielęgniarek tylko 3 razy w tygodniu. Skierowane na szkolenie pielęgniarki podniosły argument ponoszenie dodatkowych kosztów dojazdu, otrzymały obietnicę rozważenia ich argumentów. Firma ostatecznie podjęła decyzję zwrotu udokumentowanych kosztów dojazdu pielęgniarkom szkolącym się. Kilku pielęgniarkom na ich prośbę cofnięto skierowania ze względu na ważne i uzasadnione względy rodzinne.

Dodatki, nagrody jubileuszowe.

Firma Centrum Dializa przejmując szpital w Łasku jest zobowiązana do zintegrowania systemu wynagrodzeń oraz regulaminu pracy z własnym systemem i regulaminem, nie mogą w firmie obowiązywać dwa różne systemy wynagrodzenia a zawsze przy jednostce przejmowanej i przejmującej obowiązuje regulamin przejmującego a więc w tym przypadku firmy Centrum Dializa. Składowych wynagrodzenia które istniały w SPZOZ Łask nie ma w systemie wynagrodzeń Centrum Dializa.Firma Centrum Dializa stoi na stanowisku że nie złamała umowy dzierżawy.
W toku racjonalizacji zatrudnienia nikt nie został zwolniony za wyjątkiem jednego pracownika zwolnionego dyscyplinarnie z powodu poważnego naruszenia obowiązków służbowych. W kilkunastu przepadkach personelu pomocniczego zastosowano wypowiedzenia zmieniające które dostosowywały stosunek pracy do realnych potrzeb. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami odbywa się za porozumieniem stron lub w ramach zainicjowanego przez dyrekcję szpitala programu dobrowolnych odejść na świadczenie przed lub emerytalne za dodatkową odprawą. Z powyższego programu skorzysta prawdopodobnie kilkudziesięciu pracowników a każdy z pracowników objętych programem otrzyma od 3-6 średnich pensji odprawy. Kwota wypłaconych odpraw osiągnie ok. 1,5 mln złotych.

Obowiązkiem firmy Centrum Dializa z jednej strony jest wypełnianie warunków dzierżawy z drugiej firma Centrum Dializa musi tak przeorganizować funkcjonowanie szpitala aby jego byt ekonomiczny nie był dalej zagrożony

a straty ograniczone. Spółka czyni również starania, aby dla dobra pacjentów utrzymać wszystkie dotychczasowe rodzaje usług medycznych co biorąc pod uwagę wyniki ekonomiczne szpitala w momencie jego przejęcia oraz odnotowane przez szpital w pierwszych miesiącach wyniki finansowe nie jest łatwe. Jednocześnie należy podkreślić że okres restrukturyzacji działalności jest okresem trudnym i wzbudzającym wiele kontrowersji; nie podejmowanie jednak wysiłków przez zarządzającego szpitalem doprowadziłoby go do stanu jaki Centrum Dializa zastała w dniu przyjęcia 1 lipca br. kiedy w ogóle istnienie szpitala jako takie było poważnie zagrożone. Firma Centrum Dializa zawarła umowę w dobrej wierze jednak nie może powielać błędów poprzednich zarządzających które doprowadziły do tak katastrofalnego zadłużenia szpitala.

print