Dane osobowe – administrator i inspektor

25.05.2018
Dane osobowe – administrator i inspektor

Administratorem Danych jest Starosta Łaski, 98-100 Łask, ul. Południowa 1, email: sekretariat@lask.com.pl .

Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Łasku jest Pan Marek Biegański, email: iod@lask.com.pl

print