INFORMACJA O KONKURSIE dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego

13.12.2019
INFORMACJA O KONKURSIE dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza uczniów uczęszczających do szkół działających na terenie województwa łódzkiego do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Celem Konkursu jest wyłonienie radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów (którzy ukończyli 14 lat życia a nie ukończyli 19 lat życia), zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego i uczęszczających do szkół działających na  terenie województwa łódzkiego: publicznych lub niepublicznych na prawach szkoły publicznej, podstawowych, ponadpodstawowych a także szkół artystycznych, z wyłączeniem szkół (uczelni) wyższych.

Zadaniem kandydatów na radnych biorących udział w Konkursie jest opracowanie i zgłoszenie do Konkursu pracy konkursowej w jednej z form (tj. jako praca pisemna, prezentacja multimedialna, film). Szczegółowe warunki przygotowania i zgłoszenia prac konkursowych określa Regulamin Konkursu.

Termin zgłaszania prac konkursowych: od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego).

Wszelkie informacje o Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz o Konkursie dla kandydatów na radnych dostępne są na stronie:

https://bip.lodzkie.pl/młodzieżowy-sejmik-województwa-łódzkiego

print

Załączniki: