INFORMACJA O NOWYCH DRUKACH ZGŁOSZENIA BUDOWY

19.02.2021
INFORMACJA O NOWYCH DRUKACH ZGŁOSZENIA BUDOWY

Informujemy, że z dniem 18.02.2021 r. stosownie do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 304) został zmieniony formularz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych PB-2 (nie dotyczy budowy, rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego).

 

Formularz zgłoszenia PB-2 jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łasku w zakładce Procedury, katalogu Wydział Architektury i Budownictwa, artykuł zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych (https://lask.bip.net.pl/?a=5799). Dostępny jest również formularz na wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowych oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B3).

 

Istnieje również możliwość złożenie powyższego formularza drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-budownictwo:

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

print