Informacje dotyczące realizacji przez Samorząd Województwa Łódzkiego programów i akcji zdrowotnych

12.07.2011
W 2011 roku ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego podejmowane są działania profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców. Programy adresowane do dzieci mają na celu m.in.: zapobieganie próchnicy, wczesne wykrycie wad wzroku, zapobieganie zaburzeniom depresyjnym. Działania skierowane do osób dorosłych pozwalają na wczesną diagnostykę nowotworów jelita grubego, piersi oraz górnych dróg oddechowych, a także umożliwiają wykrywanie jaskry, cukrzycy, otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych.
Do końca listopada 2011r. będą realizowane następujące programu zdrowotne:
1. Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży.
2. Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym.
3. Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci.
4. Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2.
5. Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych.
6. Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego.
7. Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian nowotworowych górnych dróg oddechowych.
Ponadto Samorząd Województwa Łódzkiego realizuje akcje profilaktyczne w ramach programu „Zdrowe województwo – akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkańców regionu łódzkiego”:
1. Zdrowa kobieta – profilaktyka raka piersi – październik.
2. Wczesne Wykrywanie Jaskry – październik.
Szczegółowe informacje na temat ww. programów wraz ze wskazaniem ich realizatorów są dostępne na stronie internetowej województwa łódzkiego: www.lodzkie.pl w zakładce „Zdrowie” – „Profilaktyka” – „Informacje o programach i konkursach”.
print