IX sesja Rady Powiatu Łaskiego

27.04.2015
IX sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zwołuję IX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 9).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrowie, Ostrów 55, 98 – 100 Łask z Zespołu szkół Ogrodniczych w Ostrowie, Ostrów 55, 98 – 100 Łask
( Druk Nr 1).
5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrowie, Ostrów 55, 98 – 100 Łask ( Druk Nr 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum w Ostrowie, Ostrów 55, 98 – 100 Łask z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, Ostrów 55, 98 – 100 Łask ( Druk Nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum w Ostrowie, Ostrów 55, 98 – 100 Łask ( Druk Nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego
w Łasku przy ul. Warszawskiej 13, 98 – 100 Łask z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku
przy ul. Warszawskiej 13, 98 – 100 Łask ( Druk Nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego
w Łasku przy ul. Warszawskiej 13, 98 – 100 Łask ( Druk Nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum nr 2 w Łasku przy
ul. Warszawskiej 13, 98 – 100 Łask wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku
przy ul. Warszawskiej 13, 98 – 100 Łask ( Druk Nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej szkoły Zawodowej
nr 2 w Łasku przy ul. Warszawskiej 13, 98 – 100 Łask wchodzącej w skład Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku przy
ul. Warszawskiej 13, 98 – 100 Łask ( Druk Nr 8).
12. Interpelacje i wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
Marek AULAK
print