Jesteśmy na półmetku

18.01.2011

Od września 2010 ZSO w Ostrowie realizuje projekt „ Dobry uczeń- lepszy pracownik” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Dla zespołu projektowego i dla uczestników – uczniów technikum, to swego rodzaju próba generalna. Po raz pierwszy stoimy przed wyzwaniem – inwestycja w człowieka, kapitał w ludzi. Prowadzimy zajęcia, organizujemy transport, planujemy wydatki, rozliczamy każdą otrzymaną „złotówkę”. Nad całością zadań czuwa koordynator projektu p. Elżbieta Szkudlarek.
Zajęcia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży.
W opinii uczniów są to lekcje inne niż wszystkie. Nauczyciele nie stawiają jedynek, praca odbywa się w małych 15- osobowych grupach, a tematy dobierane są tak, aby służyły praktycznemu celowi.
Niekonwencjonalne, często eksperymentalne metody właściwie wpływają na efektywność pracy. Życzliwa atmosfera wyzwala pożądane emocje, integruje społeczność szkolną i sprzyja budowaniu pozytywnych relacji. Obok zajęć teoretycznych staramy się wprowadzać elementy dramy, ćwiczeń na koncentrację uwagi, współpracę w grupie itp.
Od września 2010 do stycznia 2011 odbyło się 15 godzin zajęć z matematyki, które prowadzi p. Iwona Skurzewska, 16 godzin zajęć z języka angielskiego, prowadzonych przez p. Agnieszkę Chojnacką oraz 15 zajęć z języka polskiego, które prowadzi p. Beata Pokorska – Galowicz.
Na zajęcia dla 51 uczniów zakupiliśmy materiały biurowe, książki, słowniki , które uatrakcyjniają pracę, a po projekcie zostaną przekazane do biblioteki szkolnej. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują materiały niezbędne do pracy na zajęciach projektowych.
Od lutego 2011 rozpocznie się kurs bukieciarstwa oraz warsztaty cateringowe i planowanie ścieżki kariery zawodowej. W planach są wyjazdy studyjne do Łodzi i Poznania oraz zakup tablicy interaktywnej.

print