Jubileusz X-lecia Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Chorzeszowie

18.07.2011
Jubileusz X-lecia Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Chorzeszowie
10 lat temu, dnia 1 lipca 2001 roku, dzięki życzliwości Gminy Wodzierady (wydzierżawiła budynek poszkolny na okres 15 lat) i społeczności Chorzeszowa, otwarty został Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w miejscowości Chorzeszów, gmina Wodzierady, powiat Łask. Znalazło tam swój Dom 14 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i głębokim.
W dniach 20 i 21 czerwca 2011 roku Dom w Chorzeszowie uroczyście obchodził Jubileusz X- lecia swojego istnienia.
Uroczystości, które swoim Patronatem objęli: Starosta Łaski -Cezary Gabryjączyk i Wójt Gminy Wodzierady – Bożena Płonek, rozpoczęły się jubileuszową Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Mikołajewicach. Pod nieobecność Ks. Prezesa (życzymy dużo zdrowia!) liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Prof. Dr hab. Grzegorz Leszczyński.
Po Eucharystii, w uroczym XVIII – wiecznym drewnianym kościółku odbył się piękny koncert pieśni i piosenek w wykonaniu pani Barbary Twardosz-Droździńskiej i jej przyjaciół. Zauroczyło wszystkich wspaniałe wykonanie min. „Modlitwy” B. Okudżawy (dedykowane nieobecnemu z powodu choroby Ks. Prezesowi).
W dalszej części uroczystości, Dyrektor Domu pan Jan Bujnowicz w imieniu Prezesa Fundacji ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, swoim własnym oraz pracowników i podopiecznych Domu w Chorzeszowie, wręczył Medale Wdzięczności „Za Miłość i Serce” oraz Dyplomy z Podziękowaniem za życzliwość i pomoc.   
Jubileuszowymi Medalami Wdzięczności uhonorowani zostali: 
Starosta Łaski – Cezary Gabryjączyk
Urząd Gminy w Wodzieradach
Dyrektor Marian Przybylski  i pracownicy PCPR w Łasku
Państwo Mirosława i Wojciech Augustyniakowie
Państwo Ewa i Wiesław Grabowscy
Szczególne Podziękowania otrzymali:
Ks. Proboszcz- Franciszek Jaciubek
Pani Jadwiga Bośka
Ewa Podębska i pracownicy GOPS w Wodzieradach
Dr Janusz Golczyński i pracownicy PZOZ w Wodzieradach
Nadleśniczy Edward Janusz oraz pracownicy Nadleśnictwa Łask-Kolumna
Jacek Pałuszyński -Dyrektor PUP w Łasku
Bożena i Romuald Miller
Maciej Rabski – rzeźbiarz     
Barbara Twardosz-Droździńskiej -piosenkarka
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzeszowie
Na zakończenie uroczystości Dyrektor Jan Bujnowicz podziękował w sposób szczególny wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie i podopiecznym oraz wszystkim obecnym na Jubileuszu.
Uroczystośc zakończyła się bankietem dla wszystkich zaproszonych gości. Dzięki życzliwości Ks. Proboszcza odbył się on w pomieszczeniach pięknej zabytkowej plebani.
W drugim dniu Jubileuszu X-lecia DPS w Chorzeszowie, a także z okazji Dnia Patrona Fundacji, w ogrodach Domu spotkali się przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków z Łasku, Sędziejowic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Łodzi. Przez kilka godzin odbywały się zawody gry, konkursy, zabawy… Wszyscy uczestnicy Festynu otrzymali nagrody. Nie zabrakło także słodyczy i smakołyków z grilla.
Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych uroczystości, za wszelką pomoc za życzliwość, za serce – organizatorzy SERDECZNIE I GORĄCO DZIĘKUJĄ!!!

 
print