Kampania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

 

Pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łaskiego.

 

Beneficjenci

Porada przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego.

Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Korzyści

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

  • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • Sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
  • Nieodpłatną mediację,

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

  • Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiazywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porad z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Rejestracja

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniem związanym z COVID-19 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prawnicy udzielają porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, połączenie wideo).

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:

Poniedziałek: tel.: 664 – 171 – 587,

Wtorek: tel.: 693 – 690 – 755, tel.: 664 – 171 – 587,

Środa: tel.: 505 – 860 – 056, tel.: 664 – 171 – 587, tel.: 693 – 690 – 755, tel. 660 – 701 – 745,

Czwartek: tel.: 505 – 860 – 056, tel.: 660 – 701 – 745,

Piątek: tel.: 505 – 860 – 056, tel.: 660 – 701 – 745,

a także poprzez stronę internetową Fundacji Togatus Pro Bono (porada mailowa, wideo), pod linkiem: http://fundacja.togatus.pl/porada_online/.

 

Bezpłatne wykłady prawne oraz materiały edukacyjne są dostępne na stronie internetowej Fundacji, Facebooku oraz YouTube!

 

 

Filmik dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej! Skorzystaj z porady profesjonalnego prawnika bez ponoszenia kosztów.

 

https://drive.google.com/file/d/140bgzhTBkbRJH99__HI5qfQxnnDO-aE-/view?usp=sharing