Kapitał Ludzki – projekt w Ekonomiku (wideo)

19.12.2014
Kapitał Ludzki – projekt w Ekonomiku (wideo)
Na filmie, który w znacznej części był relizowany w Łasku, nauczyciele ZSP nr 1 w Łasku: Marzena Wilczyńska, Bożena Witkowska i Katarzyna Adamiec-Krakowiak wyjaśniają jak projekt był realizowany w Ekonomiku.

Celem audycji jest podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim. Przedstawione projekty pokazują szeroką skalę i dywersyfikację realizowanych działań w zakresie edukacji – od wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, rozwój kompetencji nauczycieli, po wyrównywanie poziomu nauczania wśród młodzieży.

{^YouTubeVideo|(url)https://www.youtube.com/watch?v=PxDnxo9L1Cc#t=205|(width)425|(height)264|(fs)1|(rel)1|(color1)#234900|(color2)#4E9E00^}
print