Aktualności

Powiat Łaski dla użytkowników smartfonów
Powiat Łaski dla użytkowników smartfonów

Powiat Łaski dla użytkowników smartfonów

Samorząd Powiatu Łaskiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia. Od teraz najważniejsze informacje i sprawy dotyczące samorządu znajdziecie również na swoich telefonach czy tabletach.

25.09.2018
Czytaj więcej
Konferencja „Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich – od juniora do seniora. Dobre praktyki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”

Konferencja „Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich – od juniora do seniora. Dobre praktyki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”

Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza na konferencję pt. "Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich – od juniora do seniora. Dobre praktyki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."   Konferencja odbędzie się 23 listopada br. (piątek) w kinie Cinema City w łódzkiej Manufakturze, ul. Drewnowska 58.   Zgodnie Read More

19.11.2012
Czytaj więcej
Konkurs w ramach Priorytetu VIII PO KL Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Konkurs w ramach Priorytetu VIII PO KL Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs nr POKL/I/8.1.1/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw obejmujący 1 typ projektów –  ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo Read More

02.11.2012
Czytaj więcej
Konkurs w ramach Priorytetu IX PO KL Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Konkurs w ramach Priorytetu IX PO KL Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs nr POKL/I/9.1.2/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości Read More

02.11.2012
Czytaj więcej
Konkurs w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Konkurs w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosił Konkurs nr RPLD.03.02.00-18/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie w ramach konkursu mogą uzyskać projekty polegające na bezpośrednich inwestycjach rozumianych Read More

02.11.2012
Czytaj więcej
Konkurs w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Konkurs w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosił Konkurs nr RPLD.03.02.00-19/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie w ramach konkursu mogą uzyskać projekty polegające na Read More

02.11.2012
Czytaj więcej
Konkurs w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

Konkurs w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/II/8.1.3/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych, obejmujący 1 i 2 typ projektów: Read More

04.09.2012
Czytaj więcej
Konkurs z Poddziałania 9.1.1 – warsztaty w ramach Łódzkiej Akademii PO KL na temat najczęściej popełnionych błędów we wnioskach o dofinansowanie

Konkurs z Poddziałania 9.1.1 – warsztaty w ramach Łódzkiej Akademii PO KL na temat najczęściej popełnionych błędów we wnioskach o dofinansowanie

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Łódzkiej Akademii PO KL skierowanych w szczególności do przedstawicieli instytucji, których wnioski zostały negatywnie ocenione w ramach konkursu nr POKL/I/9.1.1/12. Odbędą się dwa szkolenia, które poprowadzą pracownicy Departamentu: 11 oraz 13 września br., godz. 9.00-10.30 w Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Tematem spotkania będą Read More

04.09.2012
Czytaj więcej
Trwa konkurs otwarty w ramach Poddziałania 9.2 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym

Trwa konkurs otwarty w ramach Poddziałania 9.2 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Od 30 marca trwa przyjmowanie wniosków w ramach konkursu otwartego nr POKL/I/9.2/PN/12. Konkurs to szansa na uzyskanie wsparcia finansowego na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Poprzez nawiązanie współpracy z Read More

04.09.2012
Czytaj więcej
Szkolenie pt. „Ewaluacja projektów w ramach NSS”

Szkolenie pt. „Ewaluacja projektów w ramach NSS”

Główny Punkt Informacyjny w Łodzi należący do ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu ewaluacji projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności. Spotkanie adresowane jest do beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz krajowych programów operacyjnych. Termin szkolenia: 12 września 2012 r., godz.:10.00-13.30 Miejsce: Urząd Marszałkowski Read More

04.09.2012
Czytaj więcej