„Kobieta w biznesie”

18.07.2016
„Kobieta w biznesie”

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r. przyjmuje zgłoszenia do pierwszej edycji naboru projektu „Kobieta w biznesie”.

Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział kobiety zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. łódzkiego, z wyłączeniem miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski oraz powiatów: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.

Priorytetowo traktowane są kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

 Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:

·         szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

·         zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo

·         wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 22 700,00 PLN

·         wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 750,00 PLN/ m-c przez okres 6 m-cy z możliwością ubiegania się o przedłużenie o kolejne 6 m-cy

·         zwrot kosztów udziału w szkoleniu/ doradztwie związanym z prowadzoną działalnością.

Dodatkowe informacje, terminy rekrutacji oraz dokumenty projektu dostępne są na:  http://larr.pl/kobieta-w-biznesie/

Realizator projektu: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, tel. 042 208 92 01, e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl.

print