Kolejne konsultacje dotyczące oświaty powiatowej

05.02.2015
Kolejne konsultacje dotyczące oświaty powiatowej
W czwartek 5 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji związanych ze zmianą struktury oświaty w Powiecie Łaskim.

Reprezentujący Powiat Łaski Przewodnicząca Rady Powiatu Teresa Wesołowska oraz Wicestarosta Łaski Marek Krawczyk spotkali się z Dyrektorem oraz przedstawicielami Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.

Uczestnicy konsultacji omówili zmiany w zakresie funkcjonowania oświaty Powiatu Łaskiego oraz przedyskutowali kształt uchwały dotyczącej zmiany w strukturze ZSO w Ostrowie. Projekt uchwały nie przewiduje likwidacji Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.

Było to już trzecie spotkanie władz Powiatu Łaskiego z przedstawicielami społeczności szkolnej ZSO w Ostrowie.

print