Kolejne szkolenia RAKK

22.07.2013
Kolejne szkolenia RAKK
Regionalna Akademia Kadr Kultury zaprasza na szkolenie z zakresu mobilizowania lokalnego środowiska do działania. Szkolenie dotyczy sposobów pracy w środowisku lokalnym, etapów rozwoju społeczności lokalnej, etapów formowania się grup. Celem zajęć jest by uczestnicy mogli bardziej świadomie kreować działania społeczne.

Uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
• Co to znaczy mobilizowanie ludzi do działania? Kiedy potrzebne jest mobilizowanie? Jakie aspekty angażują nas do działania?
• Edukacja i jej formy jako metody mobilizowania. Akcje, edukacja w procesie, edukacja nieformalna i formalna
• Potrzeby jako czynnik zmiany – diagnoza potrzeb środowiska lokalnego. Praca warsztatowa z uczestnikami
• Metody mobilizowania środowiska – narzędzia, etapy pracy. Praca warsztatowa z uczestnikami, scenki

Szkolenie prowadzi Anna Furmańska – trenerka i doradczyni z zakresu animacji społecznej, aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, tworzenia i rozliczania projektów, a także pozyskiwania środków; ze środowiskiem NGO związana od 2000 roku.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: agnieszka.pietraszek@ldk.lodz.pl

Koszt udziału wynosi 10 zł (opłata pobierana bezpośrednio przed szkoleniem w kasie). Zajęcia odbywają się w siedzibie Łódzkiego Domu Kultury (Traugutta18) w sali 408. Przypominamy też, że RAKK realizuje swoje szkolenia cyklicznie, także poza Łodzią. Aktualne zaproszenia do Akademii można śledzić na portalu Region Kultury.

print