Kolejny etap remontu budynku przy ulicy Konopnickiej

12.11.2020
Kolejny etap remontu budynku przy ulicy Konopnickiej

         W dniu 30.10.2020 r. Powiat Łaski zakończył trzeci etap inwestycji pn.: „Remont i wzmocnienie ścian oraz wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku garażowym przy ulicy Konopnickiej 21 w Łasku”. Etap ten obejmował wykonanie i osadzenie stalowych trzech bram garażowych dwuskrzydłowych oraz malowanie i regulację pozostałych bram garażowych w powyższym budynku, w którym znajduje się tabor maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.

Zakres prac obejmował:

– roboty rozbiórkowe,

– demontaż istniejących bram garażowych,

– wykonanie nadproży,

– wykonanie bram garażowych,

– montaż ościeżnic i bram garażowych,

– malowanie i regulację pozostałych bram garażowych.

Wartość zadania wyniosła 30 118,59 zł i została w całości pokryta ze środków własnych Powiatu Łaskiego.

Wykonawcą robót budowlanych była firma IMPEX Sp. z o.o., ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask.

print