Kolejny produkt rolny na Giełdowym Rynku Rolnym

27.01.2021
Kolejny produkt rolny na Giełdowym Rynku Rolnym

Uprzejmie informujemy, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A., został wprowadzony do obrotu kolejny produkt rolny, tj. kukurydza (w klasie jakościowej A). Produkt ten jest zgodny z oczekiwaniami uczestników rynku rolnego, a jego obrót będzie prowadzony, podobnie jak pszenicą i żytem, w formule rynku kasowego w ramach dwóch równolegle działających systemach, tj. systemie kursu jednolitego i systemie aukcyjnym.

Jednocześnie, Towarowa Giełda Energii S.A. prowadzi również prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno-spożywczych do obrotu giełdowego, takich jak: rzepak i koncentrat soku jabłkowego, a także nad uruchomieniem rynku terminowego dla towarów rolnych, na którym przedmiotem obrotu będą kontrakty terminowe umożliwiające zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

Ponadto, informujemy, że Towarowa Giełda Energii S.A. podjęła decyzję o zwolnieniu magazynów działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA) z następujących opłat:

  • od wniosku o autoryzację magazynu zbożowego,
  • za przeprowadzenie dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,
  • rocznych za uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych

Zwolnienia te będą obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji o Giełdowym Rynku Rolnym znajduje się na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. pod adresem https://tge.pl/rtrs oraz na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pod adresem https://www.kowr.gov.pl

print