Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w nowym składzie

07.07.2014
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w nowym składzie
2.jpgW poniedziałek 7 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Łaskiego Cezarego Gabryjączyka.

W trakcie spotkania Komisja oceniła sprawozdania roczne za rok 2013: Inspekcji Weterynaryjnej w Łasku i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Łasku oraz omówiła przygotowania do bezpiecznych wakacji – zapewnienie dzieciom bezpiecznego wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Ponadto, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Łasku oraz Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg przedstawili informacje o stanie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie Powiatu Łaskiego.

print