Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

07.12.2015
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
3 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Komisja zapoznała się z informacjami: Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg oraz Koordynatora Powiatowego Pełnomocnika ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w sprawie zasad i sposobów powszechnego ostrzegania i alarmowania.

Omówiono również zagrożenia związane chorobami zwierzęcymi na terenie Powiatu Łaskiego oraz zagadnienia związane z wystąpienia zagrożenia związanego z zatruciem tlenkiem węgla.

Komisja została utworzona na mocy Zarządzania Nr 38/14 Starosty Łaskiego z dnia 17 maja 2014 roku, w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na trzyletnią kadencję. Przewodniczącą komisji jest Starosta Powiatu Łaski Teresa Wesołowska.

print