Komisja Bezpieczeństwa i Zespół Zarządzania Kryzysowego

29.05.2015
Komisja Bezpieczeństwa i Zespół Zarządzania Kryzysowego
W dniu 28 maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyły się posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Łaskiego Teresy Wesołowskiej.

W trakcie posiedzenia „Komisji Bezpieczeństwa” dokonano podsumowania zimowego okresu komunikacyjnego „Zima 2014/2015”, zapoznano się ze sprawozdaniem rocznym Inspekcji Weterynaryjnej w Łasku i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Łasku oraz przedstawiono informację o stanie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie powiatu. W sprawach różnych Komisja rozpatrywała wniosek o zmianę usytuowania przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w Łasku.

Tuż po komisji Starosta Teresa Wesołowska poprowadziła również spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w trakcie którego omówiono sprawy związane z bezpieczeństwem podczas wakacji, podczas prac polowych oraz bezpieczeństwa pożarowego i szeroko pojmowanej profilaktyki.

print